ورزش » کالی کارتر Fucks داستان لز مصور در بی بی سی, در مقابل شوهر, زن قحبه

05:24
در مورد فیلم

کالی کارتر و شوهر عجیب و غریب! پس از چهار یا پنج سال داستان لز مصور از ازدواج آنها تصمیم به چیزهایی ادویه تا کمی پس به صحبت می کنند.